Grudzień 2019r. – Zakończenie prac wyburzeniowych kompleksu przemysłowej zabudowy d. Elektromontażu Nr 2 na Józefowcu

Zakończyły się prace wyburzeniowe kompleksu przemysłowej zabudowy dawnego Elektromontażu Nr 2 na katowickim Józefowcu – ten film, to już historia…