Kontakt dla akcjonariuszy

KPE Nieruchomości S.A.
ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionków

tel.: +48 32 388 74 05

Adres e-mail: sekretariat@kpe-n.pl

Numer KRS: 0000281400
Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 240623330
NIP 645-242-76-68
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 23 920 000, 00 ZŁ W CAŁOŚCI OPŁACONY